Doświadczenie i wiedza

Od 2003r. związana jestem z pracą w księgowości i finansach, rozpoczynając od doświadczenia w bydgoskiej korporacji produkcyjnej, potem w urzędzie państwowym i firmie handlowej.

Kolejny etap stanowiła 5-letnia praca w Irlandii, gdzie zatrudniona byłam najpierw w biurze rachunkowym współpracując z klientami z Anglii, Hiszpanii, Luksemburgu i Holandii, a następnie w spółce akcyjnej z branży lotniczej notowanej na giełdzie amerykańskiej.

Do moich obowiązków należało m. in. dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych, przygotowywanie wpłat, wypłat, raportów kasowych, raportów VAT, deklaracji podatkowych VAT, PIT i CIT, rozliczanie delegacji, uzgadnianie rozrachunków, rejestrów sprzedaży i zakupów, rachunków bankowych.

W pracy zajmowałam się również przygotowywaniem bilansów oraz rachunków zysków i strat, wspomagałam rejestrację nowych firm, składałam wymagane urzędowe dokumentacje i informacje, sprawdzałam poprawność zapisów księgowych i rozliczeń.

Ponadto odpowiedzialna byłam m. in. za kontrolę kosztów napraw samolotów, rozliczenia czynne i bierne, ewidencję środków trwałych i naliczanie amortyzacji, analizę kosztów ogólnego zarządu i odchyleń od budżetu, planowanie budżetu, raporty dla Zarządu, Właścicieli, Inwestorów, sprawozdania finansowe.

Doświadczenie swoje oparłam na ugruntowanej wiedzy zdobytej podczas magisterskich studiów ekonomicznych na UMK w Toruniu oraz międzynarodowych studiów rachunkowości ACCA w Irlandii.

Podczas studiów ACCA, nagrodzona zostałam za najlepszy wynik w Irlandii i trzeci na świecie osiągnięty z egzaminu Financial Information for Management.

Uzyskałam certyfikat biegłej księgowej ACCA potwierdzający moją znajomość zagadnień rachunkowości, podatków, raportowania finansowego, audytu, zarządzania i kontroli finansowej, zarządzania ludźmi, systemów informatycznych, profesji księgowych, raportowania w korporacjach, analiz biznesowych.

Zostałam członkinią prestiżowego stowarzyszenia ACCA po udowodnieniu wymaganego doświadczenia w pracy i umiejętności m. in. z zakresu etyki i wartości, efektywnego zarządzania, świadomości ryzyk niefinansowych, efektywnej komunikacji, technologii IT, zarządzania bieżącymi sprawami, ulepszenia wydajności wydziału, wykonania powierzonych zadań, a także rachunkowości zarządczej, finansów i budżetowania.

Dzięki dalszemu poszerzaniu wiedzy zawodowej uzyskałam kolejny tytuł stowarzyszenia - FCCA, jako dowód długoterminowego zaangażowania w profesjonalizm i etykę.

W Polsce jestem członkinią Stowarzyszenia Księgowych i biorę udział w spotkaniach Klubu Księgowego, na których omawiane są bieżące kwestie rachunkowo-podatkowe.

Moje biuro zostało wpisane na listę certyfikowanych biur rachunkowych w programie Centrum Informacji Księgowej, ponieważ spełniam wymagane kryteria wraz z potwierdzeniem wiedzy z zakresu wskazanego przez Ministerstwo Finansów.

Posiadam ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Zapraszam do współpracy!
tel. 510 930 693

Certyfikaty

8/accacert.jpg

ACCA

8/fcert.jpg

FCCA


Ukończone szkolenia:

9/certyfikatochronadanych1.jpg

Szkolenie - Ochrona danych

9/certyfikatszkoleniekalendarzksiegowego1.jpg

Szkolenie - Kalendarz księgowego

9/certyfikatszkoleniepkpir1.jpg

Szkolenie - PKPiR